Posts Tagged: yapı denetim firmaları

Yapı Denetim Süreçlerinde Neler Denetlenir?

Yapı Denetim 

Yapı denetim bildiğiniz üzere Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ortaya çıkmış bir sistemdir. Her ne kadar ülkemiz açısından bir miktar geç kalınsa da, günümüzde yeni inşa edilen binalarda güvenlik unsurundan ve usullere uygunluk açısından sağlamlıktan bahsetmek mümkündür. Yapı denetim İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde özellikle ayrı bir öneme de sahiptir diyebiliriz. Çünkü günümüzde Türkiye’de inşa edilen binaların büyük çoğunluğu bu illerde yapılmaktadır. Tabi ki yapı denetim Türkiye’nin her bölgesinde eşit önemde ve eşit değerde uygulanmaktadır. Farklı bölgelerde farklı uygulamaların yapılması da söz konusu değildir. Örneğin yapı denetim İstanbul firmaları binaları depreme dayanıklı şekilde denetlerken, Ankara’da da durum aynı şekildedir diyebiliriz.

Yapı denetim firmaları tarafından yapılan denetlemelerin türleri

  • Bina denetimleri: Bir binayı güvenilirliği ve bütünlüğü açısından denetler ve bina içerisinde kullanılan materyallerin yeterli olup olmadığını ve standartlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını inceler.
  • Ev denetimler: Daha önce inşa edilen veya inşa edilmiş konutları denetler (evler, apartmanlar veya bloklar). Bu noktada yapı denetim İstanbul firmaları yapıların kalitesini incelerken, çatının, garajların, iç ve dış duvarların, tesisat sisteminin, elektrik sisteminin, ısınmanın, havalandırmanın, klimanın ve soğutma sistemlerinin durumlarını kontrol eder. Bu işlem genelde bir evi satın almayı düşünen kişiler tarafından başvurulan bir hizmettir diyebiliriz.
  • Elektrik sisteminin denetlenmesi: Yapı denetim İstanbul şubesi çalışanı elektrik sistemlerinde belirlenen kuralların ve standartların yerine getirilip getirilmediğini denetler. Yerleştirilmiş elektrik kablolarını inceler, ışıklandırmayı, motorları, ses ve güvenlik sistemlerini denetler.
  • Mekanik sistemlerinin denetlenmesi: Isıtma sistemlerinin, havalandırma sistemlerinin ve soğutma sistemlerinin yapısını denetler. Eğer bu sistemler gerektiği gibi düzgün çalışıyorsa, yeterlilik izinlerini verir. Bu denetleme süreçlerinde ayrıca gaz sistemleri, kaynatma sistemleri gibi sistemlerin denetlenmesi de söz konusudur.
  • Tesisat sistemlerinin denetlenmesi: Su sistemlerini denetler ve suyun içme ve diğer amaçlarla kullanım için uygun olup olmadığını belirler. Ayrıca giderlerin olması gerektiği gibi çalıştığından da emin olurlar.
  • Projelerin denetlenmesi: İnşası yapılacak binanın daha önceden yapı denetim yasaları tarafından belirlenmiş kuralları ve standartları içerip içermediğini inceler. Bu uzmanlar ayrıca binaların çevresel etkilere dayanıp dayanamayacağını da incelerler.
  • Yangın sistemlerinin denetlenmesi: Binanın yangına dayanıklılık ile ilgili istenen kriterleri sağlayıp sağlamadığını denetlerler. Binaların kişilerin yangın nedeniyle hayatına zarar vermeyeceğinden emin olurlar.
  • Kamu binalarının denetlenmesi: Bu kişilerde temelde yapıların denetlenmesi için çalışırlar. Ayrıca kamu ve devlet binalarının gerekli standartlara sahip olup olmadığını da denetlerler. Kamu binalarında da yukarıda saydığımız kriterlerin olup olmadığını denetlerler. Bunlara örnek olarak kanalizasyon sistemi çalışması, köprüler, caddeler, çatılar, yerel veya şehirlerarası yollar gösterilebilir.
  • Kaplama sistemlerinin denetlenmesi: Köprülerde, borularda ve diğer ilgili yapılarda boyama sistemlerinin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetlerler.
  • Asansör sistemlerinin denetlenmesi: Asansör, yürüyen merdiven, yük asansörü, kaldıraç, yürüyen yol, eğlence parkında bulunan kaydıraklar ve diğer kaldırma ilkesine göre çalışan gereçlerin mekanik veya elektrik aksamlarını denetlerler. Bu yapı denetim İstanbul firması çalışanları da bu sistemlerin usullere uygun olup olmadığını kontrol ederler.

Yapı denetim çalışanlarının çalışma ortamı hakkında

Çoğu yapı denetim çalışanı, özellikle hafta içlerinde tam zamanlı olarak çalışırlar. Bazı özel durumlarda hafta sonu veya akşamları çalışma ihtiyaçları da doğabilir. Yapı denetim çalışanları zamanları genelde denetlenecek binalar ve ofisleri arasında geçirirler. Düzenli olarak raporlar hazırlarlar ve denetlemeler yaparlar. Ayrıca hazırladıkları raporları ilgili devlet kurumlarına bildirirler.